KADISZ przed willą Amona G. Międzynarodowa Wieczornica Pamięci

WINIETA KADISZ SLAJDER

O Projekcie:
Międzynarodowy, interdyscyplinarny projekt Fundacji „Maximum” pod nazwą: „POKÓJ I POJEDNANIE”. Wieczornice pamięci w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w Krakowie wpisuje się w polsko-niemiecko-żydowski dialog,próbę duchowego oczyszczenia i pojednania, a poprzez to uleczenia i wyzwolenia z ran przeszłości. To także próba wejścia w misterium cierpienia i nieprawości, a zarazem odtraumatyzowania klimatów krakowskiego getta i niemieckiego Konzentrazionslager “Płaszów”, w których zamordowano ok. 70tys. Żydów podczas pacyfikacji i całej okupacji niemieckiej.
Forma poetycka odnosi się do Dekalogu, gdyż każdy wiersz, a jest ich 10, rozpoczyna nawiązanie do przykazań, a takżedo tradycji żydowskiej (kadisz, psalm, modlitwa pańska). Poeta przenosi odbiorcę we współczesność proponując nowatorskie ujęcie tematu Holocaustu. Ważne miejsce zajmuje dialog międzynarodowy, przekazywanie tradycji i kultywowanie pamięci o Holocauście.

Projekt dofinansowany ze środków własnych i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
z Programu „Mecenat Małopolski”
Podziękowania dla wszystkich Grantodawców, Darczyńców,
Koordynatorów, Dyrekcji Podgórskiego Centrum Kultury,
Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Auschwitz, a zwłaszcza tłumaczy: Bożeny Meske z Niemiec
i Yarona
Karola „Hapolaniego” Beckera z Izraela.

AKTUAL_AFISZ KADISZ.O PODGÓRZA_2pdf.jpg_małye DPI

Od Autoraokładka.KADISZ_GOŁĄB_Hebrajska

Vom Autor und Anmerkungen des Übersetzers ins Hebräische

Od Tłumacza na język hebrajski

WIERSZE/Gedichte/שירים  (Kadisz przed willą Amona G./Kaddisch vor der Villa Amon Göths/קַ דִּ ישׁ )

okładka.KADISZ_GOŁĄB_Polsko_niemiecka 

 

 zamówienie: wypełnij formularz 

                                                           

  ZESPÓŁ PROJEKTU

Klimczak Dariusz Piotr w smokingu-old-paper-pageKierownik Projektu: Dr Dariusz Piotr KLIMCZAK – doktor nauk hum. UJ, projektodawca i certyfikowany Project Manager (PRINCE2®), doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologicznym, studia podyplomowe odbył z zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, specjalista NGO i metodyk edukacji twórczej; ponadto dramoterapeuta, literaturoznawca, kulturoznawca, prezes Fundacji „Maximum”, członek Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSITEJ”, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kultury pod egidą Narodowego Centrum Kultury (autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu, 2006-2010); wykładał dramę na Uniwersytecie Jagiellońskim i historię teatru na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autor i doświadczony koordynator licznych projektów związanych z aktywizacją społeczną, kulturą i sztuką, nauką, edukacją kulturalną i obywatelską, m.in.: z EFS (staże), POKL, MRPO („Małopolska Wielu Kultur”), EACEA („Bałkańska Seria Literacka”), Instytutu Książki („Czytanie Sacrum”), NCK („Myśląc ojczyzna”), MKiDN, UMWM („Poznaj pasję tworzenia”) itd. Współpracuje z Istituto Storico w Rzymie i Art-Konsorcjum “Shalom” w Tel-Avivie.

YAron_Karol_Becker_Young-old-paper-pageTłumacz na język hebrajski: Yaron Karol “Hapolani” BECKER –  filozof, historyk, nauczyciel, pedagog, wykładowca, dziennikarz, tłumacz symultaniczny, działacz społeczny, orędownik dialogu międzykulturowego, działacz na rzecz porozumienia izraelsko-palestyńskiego, były współpracownik Instytutu Polskiego w Tel Awiwie. W  latach 1978-88 redagował czasopismo społeczno-kulturalne Arachim (Wartości), pisał do prasy izraelskiej artykuły publicystyczne, recenzje kulturalne. Pracował w Seminarium Pedagogicznym – Collage Seminar Hakibutzim. Yaron organizował wieczory poezji polskiej i spotkania poświęcone kulturze polskiej. Członek Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka. W latach 1992-2002 wykładał filozofię rosyjska i polską na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Pracował też jako tłumacz symultaniczny (polsko-hebrajski, hebrajsko-polski, rosyjsko-hebrajski i hebrajsko-rosyjski). Tłumaczył m.in. Lecha Wałęsę, Lecha Kaczyńskiego, Wisławę Szymborską, Sławomira Mrożka, a z rosyjskiego Michaiła Gorbaczowa i Bułata Okudżawę. Od 2001 był związany z Instytutem Polskim w Tel Awiwie, był odpowiedzialny za pracę na polu edukacji, pracę wychowawczą i koordynację programów edukacyjnych. Działał na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o Polsce w Izraelu, aktywnie przyczyniając się do zbliżenia obu narodów. Współpracował z Polskim Radiem i z polska sekcją BBC. Za swoja pracę na rzecz relacji polsko-izraelskich został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 14 września 2006 roku Yaron Becker odebrał w Jerozolimie z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Złoty Krzyż Zasługi za pracę na rzecz stosunków polsko-izraelskich.

Boena MEske-old-paper-pageTłumaczka na język niemiecki: Bożena MESKE – teolożka, pedagogiczanka, tłumaczka, z urodzenia gdańszczanka, absolwentka CVJM-Kolleg w Kassel, tłumaczka przysięgła przy sądzie w Kassel, koordynuje polsko-niemiecki projekty wymiany młodzieży i partnerstwa miast, działa społecznie na rzecz lokalnych organizacji. Tłumaczyła, m.in.: Ks. G. Brudny, W. Matwiejczyk, M. Willaume, S. J. Żurek (red.): Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (historia, kultura, ekonomia, literatura), Ks. prof. Zygfryd Glaeser, ks. dr Grzegorz Giemza (red.): Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa. Tłumaczy książki, a prywatnie i dla rozrywki tropi smoki … w literaturze oczywiście.

Bożena MESKE, geboren in (Gdańsk) Danzig, Theologin, Pädagogin, Übersetzerin, Absolventin des CVJM-Kollegs in Kassel, ermächtigte Übersetzerin beim Landgericht in Kassel, engagiert sich im deutsch-polnischen Jugendaustausch und begleitet deutsch-polnische Städtepartnerschaften, arbeitet ehrenamtlich in lokalen Bildungsprojekten; hat u.a. folgende Bücher übersetzt: Pfr. G. Brudny, W. Matwiejczyk, M. Willaume, S. J. Żurek (Hrg.): Erben der Reformation. Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte, Kultur, Wirtschaft, Literatur),  Prof. Dr. hab. Zygfryd Glaeser, Pfr. Grzegorz Giemza (Hrg.): Einheimische und Fremde vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationskrise. Erfahrungen und Aufgaben der Kirchen und der Gesellschaft, übersetzt Bücher, privat und zum Vergnügen erforscht die Lebensgewohnheiten der Drachen … wie sie in der Literatur dargestellt werden.

Austin Collh-old-paper-pageAUSTIN COLLOH (pseud.) – wybitny poeta polsko-żydowsko-europejski, “ocalone dziecko Holocaustu”. Tworzy poezję zaangażowaną, w której naczelną funkcję apelatywną pełni ocalające przesłanie pokoju i wybaczenia, zwłaszcza, gdy – jak twierdził T.W. Adorno, „po Auschwitz stała się niemożliwa metafizyka i poezja”. Jego nowatorski tom “Kadisz przed willą Amona Götha, albo modlitwa o pokój” zaprezentowany w formie 3-lingwalnej ma służyć pojednaniu polsko-niemiecko-żydowskiemu. Jest to zatem pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym. Swoimi projektami  wzmocnia status literatury jako medium fundamentalnego dla pogłębionej komunikacji społecznej i nieodzownego dla podtrzymywania tożsamości kulturowej Krakowa jako Miasta Literatury – a  zarazem miasta uświęconego krwią ofiar getta i niemieckiego obozu śmierci KL “Płaszów”. Współpracuje stale z ArtKonsorcjum “SHALOM” w Tel-Avivie i Fundacją “Maximum” w Krakowie. Inicjator ekumenicznego dialogu żydowsko-niemiecko-polskiego.

 Dr Anna KAMIŃSKA-MALADAIN UP

Dr Michael SOBCZAK UJ

Agnieszka CHRZANOWSKA

C_dolek KL Plaszow wizjaczb

 Kadiszokładka3d Tytuł:  KADISZ przed Amona Götha, albo modlitwa o pokój
 Autor: AUSTIN COLLOH
 Rok i miejsce wydania: Kraków 2019
 ISBN Wydawcy: Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum”  978-83-61714-41-5
 okładka: miękka; format: B5
 seria: poezja
 cena: 25,00 PLN + koszty przesyłki
 zamówienie: wypełnij formularz

……