Współpraca z Partnerami

Wydawnictwo nasze oraz Fundacja “Maximum współpracują jako lider oraz projektodawca i grantobiorca z wybitnymi przedstawicielami nauki, kultury i literatury z kraju i zagranicy przy wdrażaniu rozmaitych projektów wydawniczych, naukowych, kulturowych, literackich czy szkoleniowych. Od 2006 roku datują się przedsięwzięcia wydawnicze pod auspicjami i w kooperacji z następującymi instytucjami:

Logo ACSS
 • Assoziazione Cultori di Storia Salesiana (ACSS) Istituto Storico Salesiano w Rzymie (m.in. z ks. prof. Stanisławem Zimniakiem SDB przy realizacji wielu projektów wydawniczych, kulturalnych i szkoleniowych, jak: “Rodzinna Kronika Wigilijna” z UMWM,Warsztaty Kreatywności i Innowacyjności “Odkryj Pasję Tworzenia” z Mecenatu Małopolski Zob.link, Bałkańska Seria Literacka itd.).
rokKorczaka
 • Instytut Inicjatywy Pedagogicznej im. J. Korczaka w Tel-Avivie pod kierunkiem prof. Yarona Karola Beckera (m.in. przy projekcie wydawniczym: Korczak – Kamińska – Levinas oraz Roku Korczaka 2012).
 logoKUL
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie – Wydz. Teologiczny (przy realizacji projektu Teologiczno-Filozoficznej Serii Wydawniczej „Przestrzenie Sacrum” pod red. Ks. prof. Janusza Walkusza).
 logoNCK
 • Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (w ramach projektów wydawniczych “Trylogia Tanatyczna Teatru Absurdu” czy “Myśląc Ojczyzna”).
 logoUJ
 • Zakład Pedagogiki Kultury – Uniwersytet Jagielloński (w ramach projektu jubileuszowego Prof. Bogusława Żurakowskiego).
 logoUP
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Sztuki (w ramach IV Forum Etycznego i wielu projektów wydawniczych).
 logoUMCS
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Katedra Filozofii Kultury  (przy realizacji projektu wydawniczego „Filozofia pocieszenia” prof. Jadwigi Mizińskiej i “Stany ducha” prof. Stefana Symotiuka).
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (przy realizacji projektów wydawniczych i promujących literaturę polską w latach 2006-2008).
loga_projektu_Jestesmy_Maximum
 • Stowarzyszenie “Psychiatria i Sztuka” (przy realizacji projektu “JESTEŚMY”. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami…).
logoZator
 • Centrum Kultury Doliny Karpia w Zatorze (przy realizacji autorskiego projektu Dra Dariusza Piotra Klimczaka pt. “FESTIWAL. MAŁOPOLSKA WIELU KULTUR”).
 logoMDSM Auschwitz
 • Fundacja na rzecz Młodzieżowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (przy aplikowaniu do FIO i ECORYS oraz w ramach organizowanych konferencji).
 logoCHUJa
 • CHUJ – Chór Uniwersytetu Jagiellońskiego “Camerata Iuvenis” (przy realizacji projektu “Na skrzydłach pieśni”).
logoPavana
 • “GRATIA IUVENIS” – Renesansowe Tańce Dworskie (przy realizacji projektu “Małopolska Wielu Kultur”).
logo sercanki
 • Ośrodek Wsparcia SS. Sercanek (przy realizacji warsztatów korczakoterapii, dramoterapii i przy projekcie “JESTEŚMY” Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami…).
logo ArtForum
 • Fundacja “Art Forum” (przy realizacji projektu “Małopolska Wielu Kultur”).

 

 

mystic-ornament