INTEGRACYJNE ZAWODY SPORTOWE BOCCIA 2018

Aktual_LOGO MAXIMUM w ramce2 (2)mystic-ornament

Plakat Boccia 2018 małe dpi
O Projekcie:

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie oraz Fundacja „Maximum” realizowały na początku grudnia 2018 roku projekt „INTEGRACYJNE ZAWODY SPORTOWE BOCCIA UCZNIÓW SZKÓŁ SPECJALNYCH” przy aktywnym zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych (dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 12 do 25 lat ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia). Projekt wpisał się w zadanie priorytetowe Województwa Małopolskiego w obszarze 4: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” i za główny cel kładło upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowych osób niepełnosprawnych. Projekt opierał się, m.in., na następujących działaniach:

1) Organizacja dla uczniów szkół specjalnych Małopolski zawodów w „Boccię” jednej z dyscyplin paraolimpijskich, posiadającą walory rehabilitacyjno – sportowe oraz uroczystości wręczenia nagród w zespole szkół specjalnych w Juszczynie,

2) Aktywizacja ruchowa, twórcza i społeczna młodzieży szkolnej dotkniętej zaburzeniami psychicznymi,

3) Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego,

4) Spotkanie integracyjne ze sportowcami (wymiana doświadczeń).

   Integracyjny wymiar projektu, promujący sportową Małopolskę oraz jego innowacyjność polegał na zaangażowaniu w obszar działań: uczniów szkół specjalnych z Krakowa, Makowa Podhalańskiego i Juszczyna; sprawdzonych ekspertów i trenerów: (mgr Marcin Pęczek – trener i psychoterapeuta), sportowców (Mateusz Gunia – mistrz Polski w boksie tajskim), dramoterapii i opieki medycznej (dr Dariusz Piotr Klimczak), jak również zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych i aktywizacyjnych: drama, video and Internet interaction trening oraz wdrożeniu kreatywności uczestniczącej i partycypującej, jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój psychiczny i osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę i integrację społeczną.

    Czwartego grudnia 2018 roku przeprowadzono w Juszczynie Szkolne Zawody Sportowe Bocci. Wzięło w nich udział prawie 40 uczestników oraz opiekunowie, terapeuci oraz sympatycy sportu. Przypomnijmy, iż Boccia jest jedną z dyscyplin paraolimpijskich, posiadającą walory rehabilitacyjno – sportowe. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. W Boccię mogą grać osoby niepełnosprawne nawet z czterokończynowym porażeniem, a także osoby pełnosprawne, dlatego podkreśla się walory integracyjne tej gry. Boccia oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, daje możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. Uczestnicy tego typu gry nie są w żaden sposób ograniczeni wiekowo czy sprawnościowo, gdyż Boccia posiada wiele rozwiązań taktycznych. Rozegrano kilka rund Bocci, które skrupulatnie rejestrował trener Marcin Pęczek. Obowiązywała zasada „win win”, czyli – każdy jest zwycięzcą. Na zakończenie rozgrywek dr Dariusz Piotr Klimczak – prezes Fundacji „Maximum” wręczył puchar dla szkoły oraz upominki dla wszystkich uczestników. Pani mgr Agnieszka Zawada – terapeutka z WTZ w Juszczynie wręczyła nagrody, natomiast Projektodawcom wykonane przez beneficjentów na zajęciach arteterapii przepiękne ozdoby świąteczne. Był to wzruszający gest. Miłym akcentem zawodów było spotkanie z Mistrzem Polski w boksie tajskim – Mateuszem Gunią. Pan Mateusz przedstawił, na czym polega dobra rozgrzewka, jakie są tajniki boksu tajskiego. Przeprowadził również z beneficjentami klika podstawowych ćwiczeń. Dowiedzieliśmy się, na czym polega prawidłowy „sierpowy” oraz technika gardy tajskiej. „Odtąd nie warto z nami zadzierać” – zażartowała jedna z beneficjentek prawidłowo wykonując technikę „low kick”, czyli niskiego kopnięcia w udo. Zawody poprzedziła krótka prelekcja dra Klimczaka na temat zasad zdrowego żywienia oraz aktywizacji społecznej. Podczas prelekcji miały miejsce zabawne akcenty. Na pytanie prelegenta, która kuchnia jest najlepsza na świecie, jedna z beneficjentek, Madzia, odpowiedziała, iż „Najlepsza na świecie jest kuchnia Pani Ani” (dop. kucharki z WTZ w Juszczynie). Na kolejne pytanie, która oliwa służy zdrowiu, padła odpowiedz, iż „najlepsza dla zdrowia jest Pani Oliwka” (dop. dyrektor OREW w Juszczynie). Gromki śmiech i brawa wprowadziły wszystkich w dobry nastrój. Trzeba podkreślić, iż podczas zawodów w Juszczynie osiągnięto dobrostan psychiczny i fizyczny. Usprawniająca moc rozgrywek sportowych, działań prospołecznych, a zwłaszcza reintegracja, integracja i promocja wartości kultury fizycznej wobec zaburzonych funkcji psychicznych i upośledzenia, zostały w projekcie Fundacji „Maximum” spełnione.  Projekt stał się okazją do zwrócenia uwagi na  znaczenie wspierania aktywności fizycznej i sportowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich promocję i ekspresję, czyli wyrażania siebie w  realizowanych zawodach. Realizacja projektu była możliwa, dzięki zaangażowaniu całego zespołu WTZ w Juszczynie, a zwłaszcza kierownictwu z Panem mgr Marcinem Pęczkiem na czele, Zarządu i środkom własnym Fundacji „Maximum”, a przede wszystkim dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego. Dziękujemy z całego serca wszystkim organizatorom, darczyńcom i Grantodawcy. 

Zapraszamy Państwa na naszą strone facebookową, by podziwiać zdjęcia z tego niecodziennego dnia. Wpisujemy w wyszukiwarce pełną nazwę placówki: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie.

20181204_104240 20181204_105512 20181204_111447 20181204_112700 20181204_114926 20181204_115347 20181204_121141 20181204_121144