Trzy siostry… wybór wierszy

 okladka Trzy siostry  Trzy siostry…
 Redakcja: ks. STANISŁAW ZIMNIAK SDB, DARIUSZ PIOTR KLIMCZAK
 Rok i miejsce wydania: Kraków 2013
 ISBN Wydawcy: Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum”  978-83-61714-96-5
 Format: A5
 okładka: miękka
 seria: poezja
 cena: 25,00 PLN + koszty przesyłki
 zamówienie:
Prosimy o wypełnienie formularza

o książce: Jan Duczmal na koniu Rok 2013 jest dla Rodziny Zimniaków szczególny. Pomimo feralnej daty, swój Jubileusz Urodzin świętują kolejno trzy siostry: Mieczysława – 80-lecie (ur. 12 listopada 1933 roku w Wierzbnie, pow. Ostrów Wielkopolski), Kazimiera – 70-lecie (ur. w II święto Bożego Narodzenia, 26 grudnia 1943 roku w Lamkach, pow. Ostrów Wielkopolski) oraz Jolanta – najmłodsza siostra, 60-lecie (ur. 18 sierpnia 1953 roku w Ostrowie Wielkopolskim).
Trzeba podkreślić, iż Rodzina Zimniaków, Wacława (ur. 20 października 1908 – zm. 22 stycznia 1966) i Pelagii z domu Duczmal (ur. 19 grudnia 1909 – zm. 11 stycznia 1980), była dość liczna. Zimniakowie w sumie spłodzili trzynaścioro dzieci. Rodziny, zarówno od strony Pelagii, jak i Wacława, miały również dość liczną progeniturę. Matka Wacława, Agnieszka hr. Sobańska wywodząca się ze zubożałej szlachty wielkopolskiej, wyszła za mąż za Jana Zimniaka, urodziła siedmioro dzieci (najstarsza Marianna, Franciszek, Stanisław, Idzi, Jadwiga, Cecylia, najmłodszy Wacław). Z kolei, Matka Pelagii, Balbina Płuciniak wyszła za mąż za Jana Duczmala – „piłsudczyka” i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, i urodziła ośmioro dzieci (w kolejności narodzin: Pelagia, Stanisława, Weronika, Teofil, Stanisław, Marianna, Cecylia, Helena). Nestorka rodu, Felicja Wojtkowiak de domo Zimniak, do dzisiaj zachowała nie tylko wspomnienia, ale także powiedzenia sięgające głęboko wstecz (np. „za Walusia to była bida” – chodzi o Kajzera Walusia, czyli cesarza niemieckiego i króla Prus Wilhelma II Hohenzollerna, który żył w latach 1859-1941; „Ja do zgody jak ryba do wody”; „Pierzyna ma cztery rogi – godzi ręce, godzi nogi” oraz „Bez Boga ani do proga”, które lubiła powtarzać Mama Pelagia itd.).
wesele DuczmalównyKsiążka przedstawia skrótową z natury rzeczy, historię rodu Zimniaków i Duczmalów od czasów najdawniejszych po współczesność, wraz z częścią artystyczną stanowi skromny upominek dla Czcigodnych Jubilatek. Zacne to rody, z którego wywodzą się żołnierze (dwaj bracia Wacława Zimniaka zginęli na wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, zaś Janusz Duczmal odniósł rany w walce z bolszewią), nauczyciele (m.in. Elżbieta Kaczmarkowa), profesorowie (m.in. prof. dr hab. Marian Duczmal – rektor WSZiA w Opolu) oraz sporo duchowieństwa (bp bielsko-żywiecki Janusz Zimniak, ks. prof. Stanisław Zimniak SDB i Matka Przełożona S. Aniela Zimniak – boromeuszka).
W Rodzinie Zimniaków odzwierciedla się los człowieka pielgrzyma (homo viator). Wielokrotna tułaczka i zmiana miejsca zamieszkania spowodowała, iż dobytek ruchomy się rozproszył. Gniazdo rodzinne Pelagii Duczmalówny znajduje się do dziś w Wierzbnie, małej wsi koło Ostrowa Wielkopolskiego, skąd hitlerowcy Niemcy we wrześniu 1939 roku wypędzili jej rodzinę z czwórką dzieci i okradli z całego dobytku. Dobra Wacława Zimniaka znajdują się w Łąkocinach, gdzie mieszka nestor rodu Mieczysław Zimniak – 92-letni były żołnierz AK. Tradycja rodzinna trwa w umysłach i sercach. Choć przeszłość znika we mgle niepamięci, raz po raz ożywia i umacnia się w sztafecie pokoleń.
S.Aniela Zimniak z RodzicamiSZCZĘŚĆ BOŻE!
Rodzina

Dzień Dziecka, 1 czerwca 2013 roku

SPIS TREŚCI:
„TYSIĄC LAT” DZIEJÓW ZIMNIAKÓW…
1. WPROWADZENIE 7
2. DZIEJE RODU ZIMNIAKÓW OD CZASÓW PRASŁOWIAŃSKICH 9
3. ŁĄKOCINY JAKO SIEDZIBA RODU ZIMNIAKÓW POD ZABOREM PRUSKIM. UWŁASZCZENIE 11
4. ŁĄKOCINY i ZIMNIAKOWIE U PROGU XX WIEKU 13
5. ZIMNIAKOWIE W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ 20
6. RZECZYWISTOŚĆ POWOJENNA 22
7. NA NASTĘPNE TYSIĄC LAT 24
PORTRETY SIÓSTR
Jolanta Jamry 29
Mieczysława Klimczak 31
Kazimiera Zimniak 35
POEZJA
JULIUSZ SŁOWACKI
*** Kiedy pierwsze kury… 41
LEOPOLD STAFF
Moja Ojczyzna 42
JAN PAWEŁ II
Spełnienie Apocalypsis 43
KS. JAN TWARDOWSKI
Śpieszmy się.., 44
STANISŁAW SOŚNIEŃCZYK
Anioł Życia 45
Wieszcz 47
DARIUSZ PIOTR KLIMCZAK
Wielki Piątek 49
HANNA KLIMCZAK
*** Bądźmy silni… 51
Życzenia od córek córek i wnucząt 52