Zofia ZARĘBIANKA, Czytanie Sacrum

 czytanie_sacrum

Czytanie Sacrum

 Autor: ZOFIA MARIA ZARĘBIANKA
 Rok i miejsce wydania: Kraków – Rzym 2008
 ISBN Wydawcy: Instytut Wydawniczy “Maximum”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Istituto Storico di Roma  978-83-918287-8-6
 okładka: miękka/twarda; format B5
 seria: Myśli ocalone“. Seria Filozoficzno-Humanistyczna V
 ikonkaPDFSPIS TREŚCI (PDF) Czytanie Sacrum
 cena: 35,00 PLN + koszty przesyłki
 zamówienie: wypełnij formularz
W ramach Serii Filozoficzno-Humanistycznej "Myśli ocalone", Fundacja Instytut Wydawniczy "MAXIMUM" wydała książkę prof. Zofii Zarębianki UJ pt. "CZYTANIE SACRUM" dotowaną przez Instytut Książki/As a part of the Philosophical and Humanistic Series 'Saved Thought', The 'MAXIMUM' Publishing Institute Foundation published a book by prof. Zofia Zarębianka UJ "READING SACRUM" subsidized by The Book Institute

W ramach Serii Filozoficzno-Humanistycznej “Myśli ocalone”, Fundacja Instytut Wydawniczy “MAXIMUM” wydała książkę prof. Zofii Zarębianki UJ pt. “CZYTANIE SACRUM” dotowaną przez Instytut Książki/As a part of the Philosophical and Humanistic Series ‘Saved Thought’, The ‘MAXIMUM’ Publishing Institute Foundation published a book by prof. Zofia Zarębianka UJ “READING SACRUM” subsidized by The Book Institute

o Autorze: Zofia Zarębiprof.Zapiekankaanka poetka, eseistka, profesorka tytularna w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, sacrolożka i miłoszolożka, badaczka twórczości Anny Kamieńskiej, członkini Pen-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Komisji Historycznoliterackiej PAN. Wybrane publikacje książkowe: Poezja wymiaru sanctum, Lublin 1992; Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993; Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1996; Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001; O książkach, które pomagają być, Kraków 2005; Czytanie Sacrum, Wyd. „Maximum”, Kraków 2007; Wtajemniczenia Miłosza, „Universitas”, 2010,  oraz pięć tomów poetyckich, m.in. Niebo w czerni, Kraków 2000, Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008.

o książce: “Przepiękny, głęboko refleksyjny, poetycko wrażliwy język Autorki nie tylko pomaga w odczytaniu najważniejszych dzieł literatury i poezji XX wieku, ale jest niezastąpionym przewodnikiem w docieraniu do ich ukrytych znaczeń, stając się eseistyką najwyższego lotu. Autorka osiąga zatem poziom dyskursu, w którym rozważa się sacrum w nawiązaniu do wartości i znaków najbardziej uniwersalnych… W książce zostały poddane interpretacji najważniejsze teksty z zakresu polskiej poezji XX wieku z aneksem uwzględniającym dzieła Hermana Hessego, Thomasa Mertona, Josifa Brodskiego, Paula Austera. To nawiązanie do literatury światowej wskazuje na wspólne doświadczenie sacrum i jego korzeni, które wiąże ze sobą świat narracji literackiej z poetycką.
(…) Prof. Zarębianka pokazuje, że wymiar sacrum tkwi w literaturze jako jej najbardziej źródłowa, immanentna rzeczywistość. I to ona decyduje zarówno o literackich znaczeniach analizowanych tekstów, jak i o ich sensie”.

Prof. dr hab. Ewa PODREZ UKSW

“Szereg zamieszczonych w tomie prac, oprócz refleksji metodologicznej oraz dociekań terminologicznych, przynosi wartościowe (uważne, rewelujące) uwagi natury interpretacyjnej. Tak dzieje się w przypadku tekstów „epifanii negatywnej” u Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, sakralizacji uśmiechu i komizmu, ewokacjach Boga Pogodnego, w zawieszeniu powagi w wizji „Kościoła dla ludzi” w twórczości ks. Jana Twardowskiego, a także teologicznych dociekań Leszka Kołakowskiego i Czesława Miłosza. (…) Prof. Zarębianka sporządza również przejrzyste typologie (m.in. pokolenia „bruLionu” wobec sacrum). Jednakże przybliżenia poezji Jacka Podsiadły i Marcina Świetlickiego (ze świetnie uchwyconą kwestią nierozstrzygalności semantycznej) dalej Krzysztofa Koehlera i Wojciecha Wencla (…), jak również odczytanie metafizycznych wątków u przedstawicieli „Nowej Fali” (Adama Zagajewskiego i Stanisława Barańczaka) zderzone zostają ze dwoma ważnymi blokami prac o twórczości Karola Wojtyły (Jana Pawła II) oraz Czesława Miłosza”.

Prof. dr hab. Wojciech LIGĘZA UJ

logoInstytutKsiazkiKsiążkę wydano w ramach projektu “Czytanie Sacrum” dofinansowanego przez Instytut Książki

RECENZJE KSIĄŻKI

ikonkaPDFRecenzja książki Z. Zarębianki Czytanie Sacrum Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2010-t13-s327-332

ikonkaPDFRecenzja książki Z. Zarębianki Czytanie sacrum M.M. Tytko Religious_and_Sacred_Poetry_An_International_Quarterly_of_Religion_Culture_and_Education-r2013-t1-n1-s141-144

raffaello
PROMOCJA książki Prof. Zofii Zarębianki pt. “Czytanie Sacrum”:

29 kwietnia 2008 r.  Kapitularz OO. Dominikanów w Krakowie 

5 grudnia 2008 r. Akademia im. Długosza w Częstochowie i w Muzeum im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie 

18 listopada 2009 r. Galeria “Wzgórze” w Bielsku-Białej w ramach konferencji “Kobiety i kobiecość” na Akademii Techniczno-Humanistycznej

15 sierpnia 2009 r. Casa Generalizia Salesiana w Rzymie, prezentacja książki

19 listopada 2010 r.   Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Aula Błękitna

15 marca 2011 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Krakowie

mystic-ornament