Integracyjny Turniej Sportowy BOCCIA

logo JESTEŚMY RODZINĄ aktualJednym z kamieni milowych projektu JESTEŚMY RODZINĄ była organizacja Integracyjnych Zawodów Sportowych w Boccię w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kantego w Makowie Podhalańskim. Celem była aktywizacja uczniów niepełnosprawnych oraz ich integracja z osobami pełnosprawnymi. W zawodach wzięło udział ponad 120 uczestników (z SOSW, OREW, WTZ oraz LO). Na potrzeby Zawodów zakupiono specjalne kule (bardzo elastyczne) oraz nastąpiło takie ustanowienie zasad gry, które umożliwiło udział w niej osób niepełnosprawnych.

BOCCIA jest jedną z dyscyplin paraolimpijskich, posiadającą walory rehabilitacyjno – sportowe. Jest grą integracyjną, która oprócz rywalizacji, przynosi satysfakcję i przyjemność. W BOCCIĘ mogą grać osoby niepełnosprawne nawet z czterokończynowym porażeniem. Mogą w nią grać także osoby pełnosprawne, dlatego podkreśla się walory integracyjne tej gry. BOCCIA oprócz tego, że kształtuje sprawność fizyczną, daje możliwość działania w duchu oraz atmosferze tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. Uczestnicy tego typu gry nie są w żaden sposób ograniczeni wiekowo czy sprawnościowo, gdyż Boccia posiada wiele rozwiązań taktycznych. Boccia jest wykorzystywana na zajęciach fizycznych, rekreacyjno – sportowych, festynach, obozach integracyjnych, czy też w działaniach terapeutycznych. Boccia nie wymaga posiadania drogiego sprzętu czy specjalnych sal sportowych. Ten rodzaj sportu zainicjowany został na początku lat 80. XX wieku, kiedy to stwierdzono, że istnieje duża liczba osób, które ze względu na swoje ograniczenia wynikające z niepełnosprawności, nie mogą brać udziału w większości dyscyplin.

integracyjny+turniej+boccia+1_JPG

Dr Dariusz Piotr Klimczak dekoruje zwycięzców Bocci

Obraz 1 z 15

Prezes Fundacji "MAXIMUM" Dr Dariusz Piotr Klimczak dekoruje zwycięzców Bocci

mystic-ornament