KONTO Fundacji “Maximum”

Aktual_LOGO MAXIMUM w ramce2 (2)Fundacja “MAXIMUM” funkcjonuje jako organizacja pozarządowa, podmiot III sektora, NGO (z ang. non-government organization, popularny skrót NGO) – działająca na rzecz wybranego interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (non profit). Jako osoba prawna wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000326359.

Prosimy o wpłaty na nr konta

KONTO FUNDACJI “MAXIMUM”: 
mBANK
55 1140 2017 0000 4902 1203 9733