Rada Naukowa


KOMITET NAUKOWY
Serii Filozoficzno-Humanistycznej
Myśli ocalone”

raffaello
prof. dr hab. Tadeusz SŁAWEK (przewodniczący)
prof. Slawekprofesor tytularny, polski poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca, wykładowca uniwersytecki. Rektor  Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996-2002, kierownik Katedry Literatury Porównawczej UŚ. Prowadził także wykłady (visiting professor) na uczelniach wyższych w Neapolu Neapolu i Stanford. Wybitny tłumacz literatury anglo-amerykańskiej. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Członek Prezydium Komitetu „Polska w Zjednoczonej Europie” PAN, Członek Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Laureat nagrody „Lux ex Silesia”, Literackiej Nagrody „Solidarności”. Opublikował, m.in.: Człowiek radosny – Blake, Nietzsche (1994), Pięć esejów o gościnności 2000, Żaglowiec, czyli Przeciw swojskości 2006.

prof. dr hab. Jadwiga MIZIŃSKA
prof.Mizinskaprofesor zwyczajna, filozofka pocieszenia i poetyckiego realizmu metafizycznego, kierowniczka Zakładu Socjologii Wiedzy w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie. Od kilku kadencji Prezeska Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Etycznego. Inicjatorka i współredaktorka serii wydawniczej „Lubelskie Odczyty Filozoficzne”. Członkini Kolegium Redakcyjnego, a następnie redaktorka naczelna czasopisma „Colloquia Communia”. Uczestniczka seminarium „Filozofia Nauki” PAN. W swoim dorobku posiada ponad 200 artykułów, rozpraw naukowych i recenzji. Autorka licznych książek, m.in.: Uśmiech Hioba (1998), Imiona Losu (1999), Herbert-Odyseusz (2001), Duchy Domu (2006), Wina i wybaczenie (2007), Filozofia pocieszenia (2009). Krąg zainteresowań: socjologia wiedzy, antropologia filozoficzna, filozofia kultury, etyka, filozofia literatury, filozofia pedagogiki.

prof. dr hab. Czesława PIECUCH
prof. czesia piecuchprofesor tytularna, kierowniczka Katedry Filozofii Współczesnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, wybitna jaspersolożka polska. Specjalizuje się w filozofii egzystencjalistycznej spod znaku Karla Theodora Jaspersa, Martina Heideggera, Gabriela Marcela, Alberta Camusa, Lwa Szestowa; prezeska Polskiego Towarzystwa Karla Jaspersa, członkini Pol. Tow. Filozoficznego, wicedyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii UP. Opublikowała, m.in.: Kondycja człowieka współczesnego, (red.), Universitas, 2006; Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Universitas, 2011; Karl Jaspers: Człowiek w epoce przełomu, (red.), Wyd. UP, Kraków 2013. Zob. http://www.ifis.up.krakow.pl/index.php/czeslawa-piecuch

prof. dr hab. Stefan SYMOTIUK
Stefan_Symotiuk_fotoem. prof. Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, vice-przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, przewodniczący Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej PAN, honorowy przewodniczący Towarzystwa Witkacyjańskiego w Lublinie.
Autor książek: Pojmowanie krytyki i krytycyzmu w polskich sporach filozoficznych XX wieku; Filozofia i genius loci, Stany ducha, Wyd. “Maximum”, Kraków 2010, oraz ok. 200 prac naukowych i publicystycznych. Poglądy i sylwetkę filozofa charakteryzuje księga pamiątkowa pt.: Homo inquietus. Człowiek niespokojny, red. J. Mizińska i B. Banasiak, Lublin 2009. Zainteresowania: filozofia kultury, historiozofia, antropologia filozoficzna
i kulturowa, filozofia polska (m.in. Stanisława I. Witkiewicza), socjologia wiedzy (m.in. Ludwika Flecka).

prof. dr hab. Beata SZYMAŃSKA

prof. dr hab. Zofia ZARĘBIANKA
poetka, eseprof.Zapiekankaistka, profesor tytularna w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, sacrolożka i miłoszolożka, badaczka twórczości Anny Kamieńskiej, członkini Pen-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Komisji Historycznoliterackiej PAN. Wybrane publikacje książkowe: Poezja wymiaru sanctum, Lublin 1992; Świadectwo słowa. Rzecz o twórczości Anny Kamieńskiej, Kraków 1993; Zakorzenienia Anny Kamieńskiej, Kraków 1996; Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001; O książkach, które pomagają być, Kraków 2005; Czytanie Sacrum, Wyd. “Maximum”, Kraków 2007; Wtajemniczenia Miłosza, “Universitas”, 2010,  oraz pięć tomów poetyckich, m.in. Niebo w czerni, Kraków 2000, Jerozolima została zburzona, Kraków 2004, Wiersze: Pierwsze, Poznań 2008.

ks. prof. ISS dr Stanisław ZIMNIAK SDB
ZImniak_facjata_czbProfesor Istituto Storico Salesiano (ISS) w Rzymie, salezjanin, sekretarz i skarbnik Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Salezjańskich (Associazione Cultori di Storia Salesiana − ACSSA), członek Stowarzyszenia Współpracy Zakonnych Instytutów Historycznych (Associazione Coordinamento Storici Religiosi − CSR), Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Absolwent KUL, Papieskiego Uniwersytetu „Gregorianum” w Rzymie, na którym obronił doktorat na Wydziale Historii Kościoła. Współredaktor „Ricerche Storiche Salesiane” oraz „Collana–Studi–ACSSA”. Autor książek:
Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales, Istituto Storico Salesiano – Studi, 10, Libreria Ateneo Salesiana (LAS), Roma 1997.
„Dusza wybrana”. Salezjański rodowód kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski, Wyd. Salezjańskie (WS), LAS, Warszawa – Rzym 2003.
„Am Anfang steht Wien”. Die erste Phase der Verbreitung der Salesianer Don Boscos in Österreich, Don Bosco Reihe – Schriften aus dem Don Bosco Haus Wien. Heft 12, Wien 2002.
Österreich begegnet Don Bosco „Dem Vater, Lehrer und Freund der Jugend”, LAS, Roma 2003.
Zwycięstwo Maryi. Proroctwo kardynała Augusta Hlonda w posłudze apostolskiej Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II Wielkiego, WS, Warszawa 2007
Miłość-Słowo-Czyn. Sługa Boży ks. August kard. Hlond w perspektywie teologicznej i salezjańskiej, WS, Warszawa 2009.
Uprawia również twórczość literacką: Teraz – tu. Miniatury poetyckie, Casa Generalizia Salesiana, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków – Rzym 2006; Człowiek – pytanie codzienne. Miniatury poetyckie, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków – Rzym 2010.

prof. UP dr hab. Dorota PROBUCKA
Dorota_Probucka czarno-białaprofesor w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, v-dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii UP, v-prezeska Polskiego Towarzystwa Etycznego, etyczka polska, obrończyni praw zwierząt, utylitarystka, koordynatorka projektów Fundacji „Maximum” ds. współpracy interdyscyplinarnej; Autorka książek: Utylitaryzm, Częstochowa 1999; Etyka. Wybrane zagadnienia i kierunki, Częstochowa 2004; Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt, Kraków, Wyd. Universitas, 2014; redakcja: Dylematy filozofii, Kraków 1999; Pasja czy misja. O uczeniu filozofii, (współredakcja – Adam Olech i Maciej Woźniczka), Częstochowa 2001; Etyka, psychologia, psychoterapia, (współredakcja: Andrzej Margasiński), Kraków 2004; Etyka i polityka, Kraków 2005, Etyka wobec sytuacji granicznych, Kraków 2007; Czy sprawiedliwość jest możliwa?, Kraków 2008; Prawda w życiu moralnym i duchowym, Kraków 2009; Etyka i dobro wspólne, Kraków 2010; Etyka i sens życia, Kraków 2011; Etyka i zło, Kraków 2013.

dr Dariusz Piotr KLIMCZAK
Dr_Dariusz_Piotr_Klimczak_cz.b.jpgdoktor nauk hum., certyfikowany Project Manager (PRINCE2®), projektodawca i specjalista NGO, ekspert edukacji twórczej, dramoterapeuta, literaturoznawca, wydawca, antropolog kultury, prezes Fundacji „Maximum”; członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSITEJ”; stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kultury pod egidą Narodowego Centrum Kultury (autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu, 2006-2010); odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologicznym, studia podyplomowe z zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; wykładał dramę i literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz historię teatru na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autor i ambasador oraz doświadczony kierownik licznych projektów związanych z aktywizacją społeczną, kulturą i sztuką, nauką, edukacją kulturalną i obywatelską, m.in.: z EFS (staże), POKL, MRPO („Małopolska Wielu Kultur”), EACEA („Bałkańska Seria Literacka”), Instytutu Książki („Czytanie Sacrum”), NCK („Myśląc ojczyzna…”), MKiDN, UMWM („Poznaj pasję tworzenia”), MPiPS (“Jesteśmy”) itd.

dr Stefania LUBAŃSKA

dr Agnieszka SOJKA
sojka_czbdoktor nauk hum., pedagog i muzyk, menadżer kultury, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Nauk w Warszawie. Obszar badań obejmuje pedagogikę kultury w tym animację społeczno-kulturową, edukację kulturalną oraz aksjologiczne podstawy wychowania i pedagogikę mediów. Od 1998 r. zajmuje się badaniami przekazów medialnych (reklama, prasa kobieca, męska, młodzieżowa, bajka dziecięca). Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, biblioterapii (Fundacja „Miasto Słów”), muzykoterapii (UJ), metod aktywizujących proces nauczania, emisji głosu, budowania zespołów, motywacji, pedagogiki twórczości oraz funduszy strukturalnych. Publikacje książkowe: Literatura – Człowiek – Wartość (Kraków 2007) oraz autorska Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne (Kraków 2008).

aktual_logo_maximum_2016_bez-cieniamystic-ornament