ZARZĄD FUNDACJI

mystic-ornament

Aktual_LOGO MAXIMUM w ramce2 (2)

PREZES ZARZĄDU FUNDACJI “MAXIMUM”: Dr Dariusz Piotr KLIMCZAK
Klimczak Dariusz Piotr w smokingu-old-paper-pagedoktor nauk hum., certyfikowany Project Manager (PRINCE2®), projektodawca i specjalista NGO, antropolog kultury, ekspert edukacji twórczej, dramoterapeuta, literaturoznawca, wydawca, prezes Fundacji „Maximum”; członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Oddziału International Association of Theatre for Children and Young People „ASSITEJ”; stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kultury pod egidą Narodowego Centrum Kultury; Studia doktoranckie odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Filologicznym, studia podyplomowe z zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Opolskim, na którym studiował także teologię; wykładał dramę i literaturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz historię teatru na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autor i ambasador oraz doświadczony kierownik licznych projektów związanych z aktywizacją społeczną, kulturą i sztuką, nauką, edukacją kulturalną i obywatelską, m.in.: z EFS (staże), POKL, MRPO („Małopolska Wielu Kultur”), EACEA („Bałkańska Seria Literacka”), Krynickie Jesienie Literackie (UMWM), Instytutu Książki („Czytanie Sacrum”), NCK („Myśląc ojczyzna…”), MKiDN, UMWM („Poznaj pasję tworzenia”), MPiPS („Jesteśmy”. Aktywizacja twórcza i społeczna osób…), MRPiPS (Jesteśmy razem”) itd. Prowadzi także koncerty i recitale poetycko-muzyczne (m.in. 51. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju, Koncert Papieski etc.). W latach 2004-2013 współpracował stale z ACSS oraz Istituto Storico w Rzymie.

W swoim dorobku naukowym posiada ponad 30 artykułów naukowych, 5 publikacji zwartych, 20 pod redakcją. Autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu (Narodowe Centrum Kultury & Instytut Wydawniczy “Maximum”, Warszawa – Kraków 2006-2010). Uprawia także twórczość poetycką (wydał tom Portrety trumienne. Portrety tapczanne , Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2003).

motto życiowe:

  1. Wypełnić życie dziękczynieniem…
  2. Voluntas Tua, Domine, est nostra pax… (z łac.: „Wola Twoja, Panie, jest naszym spokojem”, św. Grzegorz z Nazjanzu – Ojciec kapadocki).

motto projektowe: Tempus fugit – proposito manet! (z łac. “Czas ucieka – projekt czeka!”)

szkola_atenska1
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU STERUJĄCEGO (PKS): 

VICE-PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI: płk. Andrzej GRABOWSKI

EKSPERCI ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

Dr Anna KAMIŃSKA-MALANDEN, Mgr Marek ISZTOK

WSPARCIE PROJEKTU: Mgr Marianna ROGOWICZANKA

SEKRETARIAT: Mgr Anna Teodozja KAZIMIERCZAKÓWNA

KOORDYNATOR: Mateusz GUNIA

KSIĘGOWOŚĆ: Dorota CUDZIKÓWNA “ProfiPlus”

WOLONTARIAT: Kalina STAŚKIEWICZÓWNA, Alina STAŚKIEWICZÓWNA, Adam KUKI

RADA NAUKOWA

RADA NAUKOWA SERII FILOZOFICZNO-HUMANISTYCZNEJ  “Myśli ocalone”

mystic-ornament