Stanisław SOŚNIEŃCZYK, Teraz – tu

 Teraz_tu_okladka  Teraz – tu. Miniatury poetyckie
 Autor: STANISŁAW SOŚNIEŃCZYK
 Rok i miejsce wydania: Kraków – Rzym 2006
 ISBN Wydawcy: Casa Generalizia Salesiana, Instytut Wydawniczy “Maximum”  978-83-918287-1-9
 okładka: miękka/twarda; format A5
 seria: poezja
 cena: 15,00 PLN + koszty przesyłki
 zamówienie: wypełnij formularz

stanisław_zimniak_na promocjio Autorze: STANISŁAW SOŚNIEŃCZYK (właśc. ks. STANISŁAW ZIMNIAK) – ur. w 1956 roku w Sośniach Ostrowskich. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Studiował ponadto na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim „Gregorianum” w Rzymie, na którym obronił doktorat na Wydziale Historii Kościoła. Profesor Istituto Storico Salesiano (ISS) w Rzymie, sekretarz i skarbnik Międzynarodowego Stowarzyszenia Historyków Salezjańskich (Associazione Cultori di Storia Salesiana − ACSSA), członek Stowarzyszenia Współpracy Zakonnych Instytutów Historycznych (Associazione Coordinamento Storici Religiosi − CSR), Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Współredaktor „Ricerche Storiche Salesiane” oraz „Collana–Studi–ACSSA”. Współpracuje ponadto z czasopismami naukowymi (m.in. „Rivista di Ascetica e Mistica”, „Seminare”, Salesianum”, „Głos Towarzystwa Chrystusowego”, „Rivista di scienze dell’educazione”) oraz popularnonaukowymi (m.in. „Il Bollettino Salesiano”, „Salesianische Nachrichten“, „Rycerz Niepokalanej dla Polonii”, „Don Bosco. Magazyn Salezjański”). Organizator sympozjów i kongresów międzynarodowych na temat historii zgromadzeń zakonnych założonych przez św. Jana Bosco, a także poświęconych Sł. Bożemu ks. Augustowi kard. Hlondowi.
W 1983 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Albina Małysiaka. Autor książek:
Salesiani nella Mitteleuropa. Preistoria e storia della provincia Austro-Ungarica della Società di S. Francesco di Sales, Istituto Storico Salesiano – Studi, 10, Libreria Ateneo Salesiana (LAS), Roma 1997.
„Dusza wybrana”. Salezjański rodowód kardynała Augusta Hlonda – Prymasa Polski, Wyd. Salezjańskie (WS), LAS, Warszawa – Rzym 2003.
„Am Anfang steht Wien”. Die erste Phase der Verbreitung der Salesianer Don Boscos in Österreich, Don Bosco Reihe – Schriften aus dem Don Bosco Haus Wien. Heft 12, Wien 2002.
Österreich begegnet Don Bosco „Dem Vater, Lehrer und Freund der Jugend”, LAS, Roma 2003.
Zwycięstwo Maryi. Proroctwo kardynała Augusta Hlonda w posłudze apostolskiej Prymasa Tysiąclecia Stefana kardynała Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II Wielkiego, WS, Warszawa 2007
Miłość-Słowo-Czyn. Sługa Boży ks. August kard. Hlond w perspektywie teologicznej i salezjańskiej, WS, Warszawa 2009.
Twórczość literacka:
Teraz – tu. Miniatury poetyckie, Casa Generalizia Salesiana, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków – Rzym 2006.
Wszechmożność Boga – Możność człowieka. Rozważania i medytacje, Casa Generalizia Salesiana, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków – Rzym 2008, [Seria Teologiczno-Filozoficzna: Przestrzenie Sacrum pod red. ks. prof. J. Walkusza].
Człowiek – pytanie codzienne. Miniatury poetyckie, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków – Rzym 2010.
• wiersze w: Literatura-człowiek-wartość, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Instytut Wyd. „Maximum”, Kraków 2007.
O jego twórczości pisali, m.in.: Monika Milewska, Andrzej Słomianowski, Dariusz Piotr Klimczak, Bogusław Żurakowski.

o książce:
„gaśnie serce zamiera życie
zanika miłość wymiera człowiek
biada biada biada”
– woła przejmująco w wierszu Apokalipsa Stanisław Sośnieńczyk. Bez miłości nie ma człowieka. Bez miłości nie ma świata. „Miłość Chrystusa wyparła wszelką nicość by człowiek mógł posiąść istnienie” – czytamy w miniaturze Creatio ex nihilo.
Miłość w miniaturach Sośnieńczyka jest nie tylko nieodzowną, konstytutywną cechą człowieczeństwa, ale i spoiwem całego jego poetyckiego oraz realnego świata. Bo skoro „idealista jest realistą”, idealny świat tej poezji jest tożsamy ze światem, w którym przyszło nam żyć. A jeśli jeszcze nie jest, to na pewno być powinien – takie zadanie stawia przed nami poeta.
W tym świecie zło jest po Augustyńsku brakiem dobra: „brak miłości umożliwia zło” (Rzeczywistość), a każdy rodzaj zła „to zaćmienie przysłaniające obecną w nas i poza nami słoneczność Boga” (Solaris). Zło, będące przeciwieństwem miłości, „pozbawia w człowieku człowieka” (Natura zła), innymi słowy – anihiluje całe nasze człowieczeństwo. Jako antyteza miłości, zło jest więc zarazem antytezą istnienia oraz prowadzi pochyłą drogą ku zagładzie, która – jak pisze Sośnieńczyk – „może pochodzić jedynie od człowieka przeciwnego miłości” (Zagłada). Najlepiej tę współzależność między dobrem a istnieniem tłumaczy sam poeta w miniaturze zatytułowanej Natura istnienia:

“im mniej w nas grzechu
tym więcej rzeczywistego istnienia
istniejemy jako ludzie
tylko wtedy
gdy zaczynamy
potęgować dobro”.

Istnienie i miłość w wierszach Sośnieńczyka splatają się w nierozerwalną jedność, której na imię Bóg. Bóg na tyle jednaki z Miłością, że poeta odważy się orzec: „ateistą jest ten kto nie kocha” (Natura nienaturalności). Pierwotnym i prawdziwym źródłem człowieczeństwa jest więc wszechmożność Boga. W niej stwarza się nasza ziemska, ludzka możność, w niej tkwi „cała wielkość człowieka”, ona wreszcie łączy nas wszystkich w Jedno (Unitas). Bez tej Bożej perspektywy człowiek jest tylko plastikową lalką z urwaną głową albo pluszowym misiem z naderwanym uchem. Taka jest bowiem cena zadanej nam wolności, z której zbyt dowolnie korzystamy. Czyż nie lepiej więc zanurzyć się w Chrystusową miłość? – podpowiada autor Teraz–tu.
„Pochłonięty Chrystusem możesz o Nim sobie samemu i bliźniemu mówić pochłaniając siebie bliźniego i Miłość” (Cóż nas może…). Ale Boga szukać należy nie tylko w mistycznych uniesieniach. „Najbliższy Bogu nad człowiekiem człowiek pochylony” – pisze pięknie poeta w miniaturze Myśląc o bracie Albercie. Przyjaźń zaś międzyludzką nazywa „pomostem pomiędzy człowiekiem a Bogiem w człowieku” (Natura przyjaźni). Nie ma miłości bez Boga. Ale nie ma też miłości Boga bez miłości bliźniego. Wznosząc oczy ku Niebu, nie możemy ich odwracać od drugiego człowieka. Bo może właśnie w nim nam się objawia Bóg. Miniatury poetyckie Sośnieńczyka niosą nam Dobrą Nowinę. Zło, choć nie do końca wyplenione z poezji i świata, nie współtworzy istnienia. Jedynie Dobro i Miłość są prawdziwie realne. Ile przemyśleń i wewnętrznych zmagań musiała kosztować Autora taka postawa w naszym świecie rozchwianych wartości, w którym czasem tylko zło wydaje się dotkliwie realne? Tego nie dowiemy się z jego wierszy. Albowiem, jak pisze poeta w miniaturze Natura pisania: „cokolwiek się pisze to już po walce”.

Monika Milewska, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w Gdańsku

PROMOCJA: Casa Generalizia Salesiana, Via della Pisana 1111 Roma (Rzym), 4 sierpnia 2006, godz. 19.00

Centrum Kultury w Sośniach Ostrowskich,  27 sierpnia 2006 r., godz. 18.00