JESTEŚMY. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami…

literatura

 okladka_jestesmy_blokloga_projektu_Jestesmy_Maximum

JESTEŚMY. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi

 Redakcja: DARIUSZ PIOTR KLIMCZAK, AGNIESZKA SOJKA
 Rok i miejsce wydania: Kraków 2013
 ISBN Wydawcy: Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum”, 978-83-61714-05-7
 okładka: miękka; format B5,
seria: publikacja projektowa
 cena: 29,00 PLN + koszty przesyłki
 zamówienie: wypełnij formularz

 

Dr_Dariusz_Piotr_Klimczak_cz.b.jpgo Autorach: Dariusz Piotr KLIMCZAK doktor nauk hum., projektodawca, specjalista NGO-management oraz metod edukacji twórczej, dramoterapeuta, literaturoznawca i filozof, wydawca, kulturoznawca, pedagog, prezes Fundacji „Maximum; członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży „ASSITEJ”, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu na najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny kultury pod egidą Narodowego Centrum Kultury (autor Trylogii Tanatycznej Teatru Absurdu, 2006-2010); wykładał dramę na Uniwersytecie Jagiellońskim i historię teatru na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Autor i ambasador oraz doświadczony koordynator licznych projektów związanych z aktywizacją społeczną, kulturą i sztuką, nauką, edukacją kulturalną i obywatelską, m.in.: z EFS (staże), POKL, MRPO („Małopolska Wielu Kultur”), EACEA („Bałkańska Seria Literacka”), Instytutu Książki („Czytanie Sacrum”), NCK („Myśląc ojczyzna…”), MKiDN, UMWM („Poznaj pasję tworzenia”), MPiPS („Jesteśmy”) itd.

sojka_czbAgnieszka Sojka
doktor nauk hum., pedagog i muzyk, menadżer kultury, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury Instytutu Pedagogiki na Wydziale Filozoficznym. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Polską Akademią Nauk w Warszawie. Obszar badań obejmuje pedagogikę kultury w tym animację społeczno-kulturową, edukację kulturalną oraz aksjologiczne podstawy wychowania i pedagogikę mediów. Od 1998 r. zajmuje się badaniami przekazów medialnych (reklama, prasa kobieca, męska, młodzieżowa, bajka dziecięca). Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, biblioterapii (Fundacja „Miasto Słów”), muzykoterapii (UJ), metod aktywizujących proces nauczania, emisji głosu, budowania zespołów, motywacji, pedagogiki twórczości oraz funduszy strukturalnych. Publikacje książkowe: Literatura – Człowiek – Wartość (Kraków 2007) oraz autorska Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologiczno-pedagogiczne (Kraków 2008).

o książce: Nadzwyczajna publikacja! Z trzech powodów (co najmniej):
1) lęk i paraliżująca bezsilność to uczucia, których zwykle doznajemy wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – ta książka jest impulsem do burzenia tej bezsilności.
2) “Jesteśmy” to rejestr wielości dróg dla komunikowania stanów wewnętrznych osób “zza szklanej szyby”, których ekspresje mijają się zazwyczaj z rutyną “przeciętnego społeczeństwa”. Jest tych dróg komunikacji dość dużo. Publikacja ta tchnie optymizmem.
3) Ukazuje się tu nie tylko osoby chore, ale też świetny zespół
p a s j o n a t ó w z dużym doświadczeniem, którzy poświęcają się nie tyle “pracy” ile współprzeżywaniu życia w instytucjach o wiele bardziej wymagających i subtelnych niż szpitale.

Publikacja JESTEŚMY upowszechnia nie tyle relacje z pewnego programu “kultury” dla osób s z c z e g ó l n y c h, ale jest formą MANIFESTU wołającego o naśladownictwo i doskonalenie tej – pozornie niszowej – sfery istnienia osób wyłączonych ze zdrowej większości. W istocie chodzi tu o obszar, który będzie w najbliższych latach rósł w związku z tym że starzeje się znacząca część społeczeństwa polskiego, jest w nim ogromna ilość “singli”, rośnie ilość osób których dzieci emigrują z kraju a pośpiech i napięcia życiowe ciągle się zwiększają – więcej więc odchyleń od normy.
Liczne hospicja dla przewlekle chorych, domy starców, ale może też i niektóre z więzień i placówek penitencjarnych /w jakimś fragmencie/ potrzebują takich działań i takich ludzi, jacy znaleźli miejsce ZASŁUŻONE I KRZEPIĄCE czytelnika, na kart przedłożonej publikacji.
Jej strona ikonograficzno – reporterska: wyborna. Książka „zadbana” redaktorsko, z pietyzmem i atmosferą “rodzinnego albumu” przedstawia kilka ośrodków pracy twórczej z osobami żyjącymi w “prywatnych światach psychicznych”.
Zastanawiam się, czy w szkolnictwie artystycznym w Polsce nie powinno się wprowadzać przedmiotów, pozwalających absolwentom uzupełniać swoje miejsca pracy takimi też, jak tu ukazane, działaniami
terapeutycznymi. Spore wyzwanie dla dyrekcji takich szkół.
Ale też cenny materiał dla przemyśleń dla społeczników z różnego typu ruchów i organizacji charytatywnych, którzy często za mało reklamują wysiłek w działaniach twórczych i pomysłowych pro publiko bono. A przecież zasługują na to, aby ich ślad na piasku uchronić od zapomnienia. Publikacja warta druku i znaczącego nakładu.

/-/ prof. dr hab. Stefan Symotiuk

ikonkaPDFJESTEŚMY. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami. Wstęp PDF

ikonkaPDFJESTEŚMY. Aktywizacja twórcza i społ. osób zaburzeniami. SPIS TREŚCI (PDF)

logo_aktywizacjalinkZobacz stronę projektu

linkRelacja z wieczoru poetyckiego w Rubinstein Residence na krakowskim Kazimierzu

loga_projektu_Jestesmy_Maximum
Książkę wydano w ramach projektu Fundacji “MAXIMUM” dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z programu “Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w 2013 roku

 

Promocja:
WERNISAŻ wystawy poplenerowej “MÓJ ŚWIAT-MOJE MIASTO”, 18 października 2013 r. w Galerii “ZEJŚCIE” na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. JEN w Krakowie, godz. 18.00.
Plakat_wystawy_poplenerowej_Moj_swiat

WIECZÓR POETYCKI w Rubinstein Residence w Krakowie z udziałem beneficjentów projektu “JESTEŚMY”, 20 listopada 2013, godz. 18.00
linkRelacja z wieczoru poetyckiego w Rubinstein Residence na krakowskim Kazimierzu

Plakat_wieczor_autorski_Klimczak_20.11.2013

 
raffaello