Anna KAMIŃSKA, Rzeczywistość wyobraźni

 rzeczywistosc_front_3D_okladki  Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości
 Autor: ANNA KAMIŃSKA
 Rok i miejsce wydania: Kraków 2015
 ISBN Wydawcy: Fundacja Instytut Wydawniczy “Maximum”  978-83-61714-13-2
 Format: B5
 okładka: miękka
 seria: publikacje naukowe
 cena: 38,00 PLN
 zamówienie: Prosimy kliknąć w link

o Autorce: Anna Kamińska – doktor nauk humanistycznych, filozof, nauczyciel akademicki. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Współpracowała z Fundacją „Maximum” (w projekcie „Jesteśmy. Aktywizacja twórcza i społeczna osób z zaburzeniami”), Instytutem Polskim w Tel Awiwie w ramach programów: „Poznaj Polskę” oraz „Pod wspólnym niebem”. Publikowała na łamach wielu czasopism (m.in.: „Logos”, „Ruch Filozoficzny”, „Przegląd Filozoficzny”, „Colloquia Communia”). W Roku Korczaka (2012) opublikowała książkę Wrażliwość a podmiotowość. Teoria E. Lévinasa i praktyka J. Korczaka. Obecnie zajmuje się filozoficzną analizą zobojętnienia oraz badaniami nad „ufilozoficznieniem” i „uwspółcześnieniem” myśli i dzieła Janusza Korczaka.
Sfera zainteresowań naukowych: filozofia współczesna, antropologia filozoficzna, etyka, filozofia kultury.

o książce:

Z recenzji:

„Studium myśli Bachelarda jest dobrym przykładem, jak można rozwijać myśl naukową wraz z wrażliwością wyobraźni nie skrępowaną żadnymi pętami dogmatycznym i stricte naukowymi. Przeciwnie, Autorka potrafi pokazać, jak w twórczości francuskiego filozofa wyobraźnia twórcza i wyobraźnia naukowa, wrażliwość artystyczna i systematyczność racjonalna uzupełniają się komplementarnie i dialektycznie. Czytelnik znajdzie tu właśnie szereg takich »dialektyzmów« burzących sztuczną dychotomię lub pozorny mur pomiędzy ratio a emotio. Nauka jest tu zbratana z poezją, myślenie racjonalne z wrażliwością estetyczną oraz zmysłową, a ta jedność dialektyczna staje się źródłem i inspiracją twórczości. […] Po drugie, czytelnik znajdzie w tej książce odniesienie do zagadnień estetyki i wyobraźni jako źródła twórczości, które dzisiaj nie jest zbyt modnym. A myśl Bachelarda przedstawiona tu przez autorkę odnawia ją właśnie”.

prof. dr hab. Stefan Symotiuk, UMCS

Spis treści

AKTUAL_Plakacik Rzeczywistość_Kaminska_