JESTEŚMY RAZEM. Aktywizacja utalentowanych uczniów niepełnosprawnych

Aktual_LOGO MAXIMUM w ramce2 (2)mystic-ornament
O Projekcie: “JESTEŚMY RAZEM”.
Aktywizacja twórcza i społeczna utalentowanych dzieci niepełnosprawnych
w kooperacji ze Ośrodkami Specjalnymi Małopolski (Makowa Podhalańskiego, Juszczyna, Zawoi)

Fundacja „Maximum” jako organizacja pozarządowa w kooperacji z Partnerami:

  • Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Juszczynie,
  • Warsztatami Terapii Zajęciowej w Juszczynie,
  • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zawoi
    realizuje projekt „JESTEŚMY RAZEM. Aktywizacja twórcza i społeczna dzieci niepełnosprawnych przy aktywnym zaangażowaniu beneficjentów ostatecznych (dziatwy i młodzieży szkolnej w wieku od 15 do 25 lat ze znacznym i umiarkowanym stopniem upośledzenia). Z partnerami w 2016 r. podpisano porozumienie o współpracy przy realizacji I edycji projektu „Jesteśmy Rodziną”. Wypracowane dobre praktyki i zdobyte doświadczenie posłużą w następujących działaniach:

1) Aktywizacja twórcza i społeczna dziatwy i młodzieży szkolnej dotkniętej zaburzeniami psychicznymi.

2) Warsztaty arteterapeutyczne połączone z wystawą prac plastycznych uczniów szkół specjalnych pt. „KAŻDE DZIECKO MA TALENT”.

3) Koncert kolęd zespołu szkolnego złożonego z uczniów ZSS z udziałem wybitnej śpiewaczki, Pierwszej Sopranistki Podhala, święcącej triumfy na scenach operowych kraju i świata, Primadonny Agnieszki KUK (z KUKArt Company) połączony z muzykoterpią i próbami beneficjentów.

4) Warsztaty korczakoterapii, dramoterapii, biblioterapii pt. „Razem młodzi przyjaciele!” (prowadzenie: Dr Dariusz Piotr KLIMCZAK)

5) Zaangażowanie w projekt rodzin osób niepełnosprawnych

PlakatKoncert koledKazde dziecko2017

Społeczny i twórczy wymiar projektu oraz jego innowacyjność będzie polegał na zaangażowaniu w obszar działań sprawdzonych ekspertów i przedstawicieli: pedagogiki specjalnej (mgr Marcin Pęczek), dramoterapii (dr Dariusz Piotr Klimczak), arteterapii i muzykoterapii (Agnieszka Konieczna Kuk), jak również zastosowaniu nowoczesnych metod terapeutycznych i aktywizacyjnych: drama, video and Internet interaction trening, heurystyka, program autorski Ducia Demetrio oraz wdrożenie kreatywności uczestniczącej i partycypującej jako podstawowych bodźców stymulujących rozwój psychiczny i osobisty, wymianę doświadczeń, współpracę i integrację społeczną.

Plakat warsztaty Kazde dziecko ma talent

Projekt pragnie również nawiązać do:

  • Roku Brata Alberta – patrona dzieł miłosierdzia prowadzonych w naszej Ojczyźnie. Poprzez działania warsztatowe, artystyczne, terapeutyczne, integracyjne, promocję praw rodziny (zwłaszcza ubogich, z osobą niepełnosprawną psychicznie), skupiając przede wszystkim społeczność z zaburzeniami psychicznymi, z terenu Krakowa i Małopolski, pragniemy promować Małopolskę jako rejon przyjazny dla osób dysfunkcyjnych i z zaburzeniami psychicznymi. Stąd też pochodzi motto projektu: „Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”, Brat Albert Chmielowski.

Plakat wystawa Kazde dziecko ma talent 2017

CZAS i MIEJSCE: 1-15 grudnia 2017 r.

Salon Poetycki im. Jadwigi Juszczewskiej-Deotymy Fundacji “MAXIMUM” w Krakowie

Sala Kameralna, westybule, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Juszczynie

logo MałopolskaProjekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z Programu: “Każde dziecko ma talent”

logo herb Małopolskamystic-ornament