Krynickie Jesienie Literackie

 okladka krynickie pl Krynickie Jesienie Literackie. Poezje – Eseje – Głosy
 Redakcja: GABRIELA MATUSZEK
 Rok i miejsce wydania: Kraków 2007
 ISBN Wydawcy: Instytut Wydawniczy “Maximum”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich  978-83-918287-4-8
 okładka: miękka; format A5
 seria: poezja
 cena: 15,00 PLN + koszty przesyłki
 zamówienie: wypełnij formularz

lynn cover smallo książce: Książka Krynickie Jesienie Literackie jest publikacją szczególną. Ukazuje się z okazji Jubileuszu pewnej niezwykłej imprezy literackiej, chce dać jej zapis, a zarazem ma być książką do czytania, zawierającą dobrą poezję i interesujące eseje o literaturze. Książką dla wszystkich. Nie tylko dla fanów uroczego górskiego kurortu, czy wąskiego kręgu wyrafinowanych w swych gustach miłośników poezji. Także dla tych, których spotkania ze sztuką i literaturą bywają okazjonalne, ale mogą pozostawić niezatarte ślady.
Takie ślady zostawiało każde ze spotkań z poezją, które od 1996 roku corocznie (z jednym wyjątkiem) odbywały się w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego w Krynicy, i konfrontacje z fundamentalnymi tematami literatury, o jakich dyskutowano w krynickich pensjonatach, nomen omen „Tryumfy”. Organizatorem imprezy był/jest Krakowski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ich pomysłodawcą – Prezes tego oddziału, prof. Bogusław Żurakowski, a inicjatorem i szczodrym Mecenasem właściciel pensjonatów – Stanisław Jerzy Kuliś, wraz z małżonką Ewą.
Ta wyjątkowa literacka impreza, która gromadziła autorów nie tylko z Krakowa, ale z całej Polski, a nawet spoza jej granic, przetrwała dziesięć lat i jesienią 2007 roku będzie obchodzić swój mały Jubileusz.Krynicka Jesień Literacka zdołała wpisać się na stałe w kulturalny krajobraz miasta. Ma swoich stałych bywalców i admiratorów, którzy od lat na przełomie września i października przyjeżdżają do Krynicy, aby uczestniczyć w Święcie Literatury. Ostatnimi czasy Sala Balowa Starego Domu Zdrojowego dosłownie „pękała w (empirowych) szwach”, więc artyści-autorzy z braku miejsc musieli siedzieć na scenie. Także oni byli adoratorami krynickich Jesieni, bowiem przyjeżdżali tu często na swój koszt, a skromność państwowych mecenasów nie zawsze pozwalała na wypłacenie choćby niewielkich honorariów. Była to swoista poetycka misja, która zwłaszcza w dzisiejszych czasach, skażonych egoizmem, hedonizmem i pogonią za materialnymi (konsumpcyjnymi) dobrami, powinna zostać zauważona i doceniona. A także determinacja jej pomysłodawców i organizatorów, którzy niejednokrotnie bez finansowego wsparcia państwowych instytucji starali się udźwignąć ciężar imprezy, aby zachować jej ciągłość.
Książka, którą oddajemy do rąk czytelnikom, jest swoistym zapisem dziesięcioletniego istnienia Krynickich Jesieni Literackich. Zapisem rzecz jasna cząstkowym, niepełnym, bowiem w ciągu dziewięciu odbytych spotkań wydarzyło się tak wiele, że jedną książką nie dałoby się objąć całego spektrum głosów, które tu rozbrzmiewały, rozsyłając, jak górskie echo, impulsy w różne strony (nie tylko) Polski. Pamięć jej uczestników także okazała się ułomna i nie wszyscy odpowiedzieli na apel o przesłanie tekstów. Tym niemniej w oparciu o to, co zdołaliśmy zgromadzić (tu podziękowania należą się dr Dariuszowi P. Klimczakowi, który mozolnie przygotował „kronikę” spotkań, i Stanisławowi Jerzemu Kulisiowi, który archiwizował krynickie materiały – plakaty, zaproszenia, wpisy do Księgi Gości, a także jego synowi, Piotrowi Kulisiowi, który sporządził dokumentację zdjęciową), udało się przygotować książkę, którą – mamy nadzieje – z przyjemnością wezmą do ręki zarówno uczestnicy tych spotkań, jak i postronni (i bezstronni) czytelnicy.
W tomie Krynickie Jesienie Literackie zamieszcza swe teksty 40 autorów. Są wśród nich wybitni poeci, krytycy, badacze literatury, z Polski i spoza jej granic (z USA, Ukrainy, Estonii, Czech, Wietnamu, Kuby). Każdy zamieszczony tu poetycki (i eseistyczny) głos ma swą odrębną dykcję, a wszystkie razem tworzą niepowtarzalną polifonię, z której wiele możemy dowiedzieć się o literaturze, świecie i nas samych. Warto uważnie wsłuchać się w te głosy, by usłyszeć, co ma do powiedzenia tak czuły barometr naszych czasów, jakim jest poezja.Kompozycja książki obejmuje cztery części. W pierwszej, zatytułowanej „Wiersze czytane (pisane) w Krynicy”, zamieszczamy poetyckie utwory uczestników Krynickich Jesieni Literackich. Część druga, „Referaty. Eseje”, zawiera wybrane (udostępnione przez autorów) głosy na tematy podejmowane podczas krynickich sympozjów. Są to bardzo różne teksty, od nasyconych poezją rozważań Jana Strządały i Krzysztofa Lisowskiego czy zamykające tę część impresje Józefa Kurylaka, po naukowe dywagacje Alicji Baluch. Teksty pisane w odmiennych poetykach dyskursu, bardzo interesujące, pokazujące subiektywne punkty widzenia poetów i uczonych (badaczy, krytyków), skłaniające do refleksji, a może i polemiki.
Część trzecia to „Głosy. Wspomnienia. Zapisy”, zawierająca wypowiedzi na temat krynickich spotkań oraz obszerny tekst Dariusza P. Klimczaka, prezentujący historię i przebieg Krynickich Jesieni, wraz z kalendarium imprezy. Książkę zamyka „Utrwalone w kadrze”, czyli (sentymentalna?) galeria zdjęć, która zaledwie w drobnej cząstce oddaje atmosferę tych niezwykłych spotkań.
book cover tree copyChcielibyśmy tę książkę potraktować także jako (najwspanialszą chyba?) formę podziękowania dla głównych Mecenasów Krynickich Jesieni Literackich – dla Państwa Ewy i Stanisława Jerzego Kulisiów. Dziękujemy także tym wszystkim, którzy – w mniejszym lub większym stopniu – przyczynili się finansowo i rzeczowo do tego, że imprezy te mogły się odbywać, a niniejsza książka trafić w ręce czytelników: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego, Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A., Unii Gmin Turystyczno-Uzdrowiskowych w Krynicy, Burmistrzowi Miasta Krynicy-Zdroju, Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju, Urzędowi Wojewódzkiemu i Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu, a także Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chcielibyśmy, aby patronat sprawowany nad tą niezwykłą artystyczną imprezą nie tylko towarzyszył nam nadal, ale stał się jeszcze bardziej wyraźny i „namacalny”.Mamy nadzieję, że Krynickie Jesienie Literackie będą jeszcze przez wiele lat obecne na kulturalnej mapie regionu. Dlatego niniejsza książka nie została pomyślana jako podsumowanie i zamknięcie, ale raczej jako ważne wydawnicze intermezzo w historii imprezy[1]. Prezentuje materiały z dziewięciu Jesieni, otwierając jubileuszowe obchody Dziesiątej Jesieni. Będzie to próba przeniesienia cząstki Krakowa – świętującego także swój, nieco poważniejszy Jubileusz, bo 750-lecie lokacji miasta – w górskie krajobrazy. Kraków i Krynica na trzy dni (a może dłużej?) staną się prawdziwą kulturalną Jednią.

prof. dr hab. Gabriela Matuszek UJ, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Oddział w Krakowie

Autorzy:  Alicja Baluch, profesor zwyczajny, literaturoznawca, krytyk i pisarka. Autorka wielu prac naukowych, m.in. Archetypy literatury dziecięcej, Uważne czytanie. W kręgu liryki XX wieku, wyboru poezji i dramatów Tytusa Czyżewskiego, oraz utworów dla dzieci i dorosłych m.in. Przytulanki, przemyślanki i pocieszanki, Echobajki, Narcyz to ja, Baj(ń)kowe światy, Gołąbki, czyli opowiadania dla staruszków, oraz tomików poezji Bezdech, Kreska i kreska. Członkini Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.  


 Józef Baran, poeta, eseista, dziennikarz. Wydał kilkanaście tomików poetyckich (m.in. Nasze najszczersze rozmowy, Dopóki jeszcze, W błysku zapałki, Taniec z Ziemią) oraz dziennika z przełomu wieków, pt. Koncert dla nosorożca. Jego wiersze publikowane są w podręcznikach szkolnych i antologiach, przekładane na wiele języków. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich, m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie oraz Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.   


Zbigniew Chojnowski, poeta, krytyk literacki, historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wydał kilka książek poetyckich (m.in. Śniardwy, Ląd gordyjski), monografii (m.in. Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza) i antologii. W latach 1996-2005 prezes Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.   


Leszek Czuchajowski, poeta, profesor chemii. Opublikował 6 zbiorków poezji w języku angielskim, dostępnych w wielu bibliotekach amerykańskich, i 25 tomików w języku polskim, m.in. Idą zmartwychwstańcy, idą, Wiersze wybrane, Piramidy, czary, pieśni, Her Miniture. Mieszka w Moscow, w Idaho. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.   


Leszek Długosz, poeta, pieśniarz, kompozytor, autor i wykonawca płyt, programów radiowych i telewizyjnych i koncertów zagranych w wielu krajach. Jedna z bardziej znaczących osobowości krakowskiej „Piwnicy pod Baranami”. Autor tomików poetyckich Z tego co jest i Dusza na ramieniu. Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.   


Grażyna Dobreńko, poetka, autorka kilku tomików poetyckich, m.in. Wiersze z odrobiną ironii, Sztuka życia, Lęk wysokości. Członkini Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.  


Leszek Elektorowicz, urodzony we Lwowie poeta, prozaik, eseista, tłumacz literatury anglojęzycznej, były Akowiec. Autor ponad 20 książek. Opublikował m.in. tomy poezji Niektóre stronice, (Za)myślenia, powieści Gwiazdy drwiące, W lochu Ferrary, eseje Motywy zachodnie, Anglosaskie muzy. Przełożył na język polski utwory m.in. R. Frosta, W. C. Williamsa, D. H. Lawrence’a, P. B. Shelley’a, W. H. Audena. Odznaczony m.in. Złotą  Odznaką  Zasłużonego dla Miasta Krakowa, laureat m.in. Nagrody Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego oraz Nagrody Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Członek-założyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek PEN-Clubu i ZAIKS-u. Mieszka w Krakowie.   


Lesław Falecki, poeta, autor piosenek (m.in. dla zespołu Skaldowie), wydał kilka tomików poetyckich, m.in. W kącie Europy (pod pseud. Lech Norman), Nie miejcie mi za złe, Powaleni przez wiatr, Zmienność uczuć. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Jerzy Gizella, poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiej Szkoły Wyższej. Autor wielu tomików poetyckich, m.in. Weterani wojny trojańskiej, Prawo pobytu, Tu ciało tam dusza oraz tomów szkiców i recenzji Pisarze i kopiści, Pożegnanie z uproszczeniami. Laureat nagrody im. Andrzeja Bursy i Stanisława Piętaka. Od 1987 do 2004  mieszkał   w Alabamie (USA), a obecnie – ponownie w Krakowie. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.  


Aleksander Gordon, poeta, literaturoznawca, tłumacz. Pisze wiersze w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim. Wydał wiele zbiorów poezji w języku ukraińskim, m.in. Apologia odzwierciedleń, Wiek ukrzyżowanego Chrystusa, Ciepło twoich oczu, a po polsku tomik Dawny Lwów. Laureat międzynarodowej nagrody literackiej „Triumf” przyznana przez Czernihowski Media-Klub (2001). Redaktor naczelny almanachu „Forma[r]t”. Wykłada na Politechnice Lwowskiej, jest wiceprezesem Lwowskiego Okręgu Organizacji Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy.  


Katarzyna Grzesiak, poetka i tłumaczka, jej teksty są śpiewane w Piwnicy
pod Baranami. Wydała dwa tomiki wierszy: Gorzkie niebo i Ostrożnie z aniołami. Członkini Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Dariusz Piotr Klimczak, poeta i dramaturg, doktor nauk humanistycznych. Autor tomiku poetyckiego Portrety trumienne. Portrety tapczanne. Nagrobki oraz książki Śmiertelnicy. Teatr absurdu Samuela Becketta w przestrzeni Misterium Mortis. Jest członkiem International Association of Theatre ASSITEJ oraz Koła Młodych oraz Sekretarzem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Wacław Kostrzewa, poeta, autor dziewięciu tomików poetyckich, m.in Pragnienie, Wąskotorówka, Krótkie Historie, Bilet Powrotny. Laureat nagrody literackiej im. Władysława Orkana. Jego wiersze zostały przetłumaczone na język angielski, czeski, rosyjski i ukraiński. W 2007 roku w Australii ukazał się wybór jego wierszy The Sun Shone For Us. Od 2005 roku członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Obecnie mieszka w Pszczynie.   


Wiesław Kulikowski, poeta, autor kilkunastu zbiorów poezji, ostatnio opublikował tomy: Pora odjazdu muzyków, Imiona na drogach, Schody do winnicyZakwita już powrót i tom wierszy zebranych z lat 1967 – 2003 Z muzyki,  zza rzeki list. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, mieszka w Mielcu.   


Józef Kurylak – poeta, eseista, autor wielu książek poetyckich, m.in. Góra duchów, Jasno ciemno, Zmierzch jest doktorem filozofii, Wojna tajemnic, Staw chorążego. Laureat nagród literackich, m.in. Iłłakowiczówny, Sępa Szarzyńskiego. Od 12 lat organizuje Wiosny Poetyckie w rodzinnym mieście Przemyślu. Członek Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od kilku lat mieszka w Krakowie.   


Mira Kuś, poetka, dziennikarka, fizyk z wykształcenia. Wydała sześć zbiorów wierszy, m.in. Natura daje mi tajemne znaki, Rajski pejzaż , Przekłady z zieleni, O, niebotyczna góro garów. Publikuje również opowiadania i bajki dla dzieci, pisze teksty piosenek. Członkini Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie. 


Lam Quang My (Nguyen Dinh Dung) – poeta, tłumacz, doktor fizyki. Urodził się w Wietnamie, studiował elektronikę na Politechnice Gdańskiej, mieszka w Warszawie. Pisze wiersze w języku ojczystym i polskim. Opublikował dwa tomy poezji: Echo i Doi (Oczekiwanie). Jest Honorowym Obywatelem Gminy Krasne i laureatem wielu nagród m.in.. Światowych Dni Poezji UNESCO 2006 oraz członkiem Związku Literatów Wietnamskich.   


Stefan Lenkiewicz – poeta i prozaik, autor zbiorów opowiadań: Projektant ptaków, Na nartach w Czarnohorze, Kuternoga na linie, oraz tomów poetyckich: Wynikanie, Świat pod powiekami. Emerytowany profesor AGH, był ekspertem samochodowym i biegłym sądowym, pisywał na tematy narciarskie. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.  


Krystyna Lenkowska, poetka, tłumaczka poezji anglosaskiej. Wydała pięć tomów poezji: Walc Prowincja, Nie deptać przylaszczek, Pochodnio, różo, Wiersze Okienne oraz Wybór Ewy. Członkini Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Rzeszowie i Krakowie.    


Krzysztof Lisowski – poeta, krytyk, redaktor, edytor, pracownik Wydawnictwa Literackiego. Autor ponad 20 tomików poetyckich (ostatnie: Feng shui dla bezdomnych,  Poszukiwacze światła. Seekers of Light, Niewiedza) oraz książki Stanisław Czycz Mistrz Cierpienia. Za twórczość literacką otrzymał m. in.: Nagrodę im. Andrzeja Bursy, Nagrodę im. Stanisława Piętaka, Nagrodę Miasta Krakowa. Jest członkiem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Mieszka w Krakowie.   


Jan Lohmann, poeta, prozaik, doktor historii, były Akowiec. Wydał dwie powieści: Piąte przykazanie i Na lewo jest Wschód oraz kilka tomików wierszy, m.in.  Spotkania z miastem, Chłopiec z lasu, podzwonne; Spotkanie z Matką Boską, Niezawisłość nad Wisłą, U początku . Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK, Medalem „Polska Swemu Obrońcy”. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Janusz Maciejewski, historyk literatury, krytyk literacki, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Autor kilkunastu książek, m.in. Przeburzowcy, Cyprian Norwid, Dylematy wolności, Obrazy i konteksty literatury. Był wielokrotnie członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i prezesem PEN-Clubu (1999-2001). Mieszka w Warszawie.    


Karol Maliszewski, poeta, prozaik, krytyk i eseista, doktor nauk humanistycznych. Opublikował osiem zbiorów wierszy, ostatnio: Rok w drodze, Inwazja i inne wiersze, Zdania na wypadek, trzy książki prozatorskie (Dziennik pozorny, Próby życia, Faramucha) i kilka książek krytycznych (m.in. Nowa poezja polska 1989-1999. Rozważania i uwagi, Rozproszone głosy. Notatki krytyka). Członek Zarządu Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Nowej Rudzie.   


Libor Martinek, poeta, tłumacz, literaturoznawca, wykładowca historii literatury czeskiej na Slezské univerzitě (Uniwersytecie Śląskim) w Opawie. Autor publikacji Polská literatura českého Těšínska po roce 1945 (Literatura polska na Zaolziu po 1945 r.), Polská poezie českého Těšínska po roce 1920 (Poezja polska na Zaolziu po 1920 r.). Przekładał na język czeski wiersze polskich poetów (m.in. E. Lipskiej. Cz. Miłosza, Z. Herberta, B. Żurakowskiego).   


Gabriela Matuszek, historyk literatury, eseistka, krytyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka wielu prac krytycznych i naukowych (m.in. książki Naturalistyczne dramaty). Pod jej redakcją ukazało się kilkanaście książek (m.in. Literatura wobec nowej rzeczywistości, Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej Europie). Tłumaczka literatury niemieckojęzycznej (m.in. Dzikiej kobiety F. Mitterera). Założycielka pierwszej w Polsce Szkoły Pisarzy (Studium Literacko-Artystycznego UJ), wiceprezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.    


Ewa Elżbieta Nowakowska, poetka, tłumaczka literatury anglojęzycznej (m. in. Thomasa Mertona i Laurence’a Freemana), nauczyciel akademicki. Wydała tomiki Dopiero pod pewnym kątem i Nieboskłony. Laureatka m.in. Pierwszej Nagrody im. K.K. Baczyńskiego (1998). Nominowana do Nagrody im. Kościelskich (2006). Członkini Koła Młodych przy Krakowskim Oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie. 


Jerzy Lesław Ordan, poeta, prozaik, publicysta. Autor kilkunastu książek, w tym tomików poetyckich (ostatnio wydał: Już po południu, Późna podróż, Wielka dłoń świata. Wiersze dawne i nowe), książek prozatorskich (m.in. Jakby kto chciał wiedzieć, Chłopiec, Nasze długie cienie). Jest wiceprezesem Bydgosko-Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Toruniu.   


Eryk Ostrowski, najmłodszy uczestnik Krynickich Jesieni Literackich (ur. 1977). Poeta, prozaik eseista, autor m.in. tomików poetyckich Śnieżne góry, Mięta, Muzyka na wzgórzu, Dar (wybór wierszy w j. serbskim, przeł. Biserka Rajcić, Belgrad 2006). Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Ks. Jan Palusiński, Salezjanin, od blisko 40 lat współpracuje z poetami, kompozytorami i plastykami nad przygotowywaniem programu kolejnych Sacrosongów. Misja Sacrosongu, której patronował Jan Paweł II, polega na tworzeniu przez współczesnych twórców nowych pieśni i wzbogacaniu klimatem wiary współczesnej kultury. Jest autorem wielu artykułów na temat wspólnoty wartości, m.in. rozbudował propozycję Antoniego Gołubiewa ustanowienia ekumenicznego święta tajemnicy stworzenia świata i człowieka – święta wszelkiego Istnienia. Mieszka w Krakowie.    


Aarne Puu, urodzony w Tallinie; poeta, tłumacz literatury polskiej i estońskiej. Pisze w języku polskim i estońskim. Wydał m. in. tomiki poezji: Jezioro mojej pamięci, Godziny otwarcia, Inny wybór, Sajandi väsimus (Zmęczenie stuleciem). Należy do Związku Pisarzy Estońskich w Tallinie. Od 1973 mieszka w Krakowie.  

 Ewa Sonnenberg, poetka, pianistka, autorka siedmiu tomików poetyckich, m.in.: Hazard, Kraina tysiąca notesów, Smycz, Lekcja zachwytu, Pisane na piasku, a także książeczki Paź królowej. Bajka dla zakochanych oraz Encyklopedii szaleńca. Stypendystka Kultury Niezależnej w Paryżu, Ministra Kultury i Sztuki. Za tomik Hazard otrzymała nagrodę im. Georga Trakla. Członkini Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od kilku lat mieszka w Krakowie.

Stanisław Stabro, poeta, krytyk, historyk literatury, profesor tytularny UJ. Jeden z twórców pokolenia Nowej Fali. Opublikował wiele tomów poetyckich, m.in. Dzień twojego narodzenia, Dzieci Leonarda Cohena, Życie do wynajęcia oraz książek krytycznych (m.in. Zamknięty rozdział, Poezja i historia). Laureat Nagrody im. Andrzeja Bursy. Członek Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Sergiusz Sterna-Wachowiak, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki. Autor wielu tomów wierszy, m.in. Śpiewające rynny, Wieża ciemności, Papierowy lampion, oraz powieści Kopiejeczka i Iskra lejdejska, a także tomów esejów i szkiców (ostatnie: Miąższ zakazanych owoców, Szyfr i konwencja). Autor antologii dwudziestowiecznej poezji polskiej Polnische Lyrik aus hundert Jahren. Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek PEN–Clubu. Mieszka w Poznaniu.   


Andrzej Strąk, poeta (i filmowiec). Opublikował m.in. tomiki poetyckie: Co się zdarzyło Sejmurowi, Węch, Mars wita nas. Układa także wiersze dla dzieci oraz piosenki, uprawia twórczość satyryczną, pisze do filmu i dla teatru. Prezes Łódzkiego Oddziału SPP. Mieszka w Łodzi.   


Jan Strządała, poeta, autor kilkunastu tomików poetyckich, m.in. Nieobecna noc, Naga sukienka, Tajemnica, Światło i Ciało, Noc co noc, Młode słowa. Jest członkiem założycielem Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Katowicach, wielokrotnie pełnił funkcję prezesa oddziału oraz prezesa Klubu Związków Twórczych w Gliwicach; w latach 1999 –2002 był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie, od 1985 jest członkiem ZaiKS-u. Mieszka w Gliwicach.   


Katarzyna Turaj-Kalińska, poetka, prozaiczka, dramatopisarka, eseistka, dziennikarka. Opublikowała m.in. tomik poetycki Klasztor żeński, powieść Słabość, miscellanea Prometea, dramat Drugie skrzydło, powieść dla dzieci Przepraszam, czy tu głaszczą? Członkini Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie (obecnie w Brukseli).    


Elżbieta Wojnarowska, poetka, prozaiczka, dramatopisarka, scenarzystka, pieśniarka, doktor nauk przyrodniczych. Autorka tomów poezji Tyle we mnie kobiet, Kosmogonia miłosna, sztuk teatralnych Urodziny, Kamienne niebo, Zawróceni oraz powieści ( Niekochani, Wygnańcy raju, Anemony, Okularnica ). Laureatka m.in. Fundacji Młodego Kina i Dialogu oraz polskiej edycji międzynarodowego konkursu Hartley-Merrill na scenariusz filmowy. Członkini Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Zofia Zarębianka, poetka, eseistka, krytyk literacki, profesor tytularny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka tomów poetyckich Człowiek rośnie w ciszy, Wyrwane z przestrzeni, Niebo w czerni, Jerozolima została zburzona, oraz kilku książek literaturoznawczych, ostatnio wydała Tropy sacrum w literaturze XX wieku i O książkach, które pomagają być. Członkini Zarządu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Mieszka w Krakowie.  


Elżbieta Zechenter-Spławińska, poetka, prozaiczka, tłumaczka. Opublikowała trzynaście tomów poetyckich, ostatnio: Na łowiskach świata, Czapka niewidka, Pod gwiaździstym niebem. Jest autorką opowiadań dla dzieci (Ten nieznośny koń na biegunach, Opowieści pod psem), powieści dla  nastolatków (Zaginął pies) i dla dorosłych (Szansa). Autorka tekstów piosenek i wierszy dla dzieci zamieszczanych w antologiach i podręcznikach szkolnych. Członkini Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Adam Ziemianin, poeta, dziennikarz. Był członkiem grup poetyckich Teraz i Tylicz. Autor wieku tomików poetyckich, ostatnio opublikował: Plac wolności, Gościniec, Na głowie staję, Modlitwy mojego wieku, Notesik amerykański, Makatki, Dzikie zapałki. Członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Mieszka w Krakowie.   


Angel Zuazo, tłumacz (z wykształcenie inżynier), mieszka w Hawanie; prezes Oddziału Tłumaczy Związku Literatów i Artystów Kuby. Przełożył na język hiszpański m.in. A jak katem, a jak królem będziesz T. Nowaka, Tańczącego jastrzębia J. Kawalca, Kamień na kamieniu W. Myśliwskiego, poezje W. Szymborskiej i E. Stachury.    


Bogusław Żurakowski, poeta, krytyk literacki, kulturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikował15. książek poetyckich (m.in. Piszę na cieniu, Znaki wodne, Szept wody, Taniec bez ludzi), jak również książki literaturoznawcze (m.in. Paradoks poezji, Literatura – Wartość – Dziecko). Prezes Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1996 roku. Pomysłodawca wielu imprez literackich, między innymi: Krynickich Jesieni Literackich, Festiwalu Literatura bez granic, Poezja i gwiazdy (Jama Michalika).

PROMOCJA:

zaproszenie srodekPOPRAWIONE